ورود | ثبت نام


تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل


نمایش به صورت مرحله مرحله دریافت کد کاردستی
اضافه به مجموعه ها گزارش خطا

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

کلیه اندازه به وسیله یک سی دی استاندار سازی میشه

مرحله 1 - خط کشی طرح

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

مطابق شکل با یک سی دی طرح رو روی مقوا بکشید. اندازه مقوا حداقل 35*35 سانتیمتر باشه
مرحله 2 - اتمام خط کشی و بریدن طرح

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل
تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

بعد از اتمام خط کشی کل کار رو از مقوا اصلی جدا کنید
مرحله 3 - تا کردن و نهایی سازی

تهیه قاب سی دی مقوایی با طرح شبیه گل

مطابق شکل مقوا رو تا کنید.


نظرات (2)


خانه و خانواده
فنی و تکنولوژی
الکترونیک و رایانه
غذا و آشپزی
هنر
بازی و سرگرمی
کل کاردستی ها
1032
انسان در طول تاریخ خود همواره به مدد ابزارهای ساخت دست خود به حیات خویش ادامه داده است . پس از ماشینی شدن زندگی انسان و ظهور تکنولوژی های مدرن، نه تنها کارهای دستی از بین نرفته اند بلکه هم تراز هنر دارای ارزشی بیشتر گشته اند. در این میان سایت کاردستی در تلاش است تا بتواند بستری باشد برای عرضه و گسترش این آثار دستی.

درباره کاردستی       تبلیغات       ارتباط با ما       همکاری با ما       اخبار       قوانین و مقرارت