ورود | ثبت نام


آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر


نمایش به صورت مرحله مرحله دریافت کد کاردستی
اضافه به مجموعه ها گزارش خطا

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
مرحله 1 - قطع اتصالات

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که هر کابلی که به کامپیوترتان متصل شده است را جدا کنید .
مرحله 2 - بدنه ی بیرونی

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

حالا که همه کابلها جدا شده ، کیس کامپیوتر خود را به یک فضای کار تمیز ببرید . ترجیحا بهتر است آن را روی یک فرش بگذارید تا روی کاشی. حالا چهار پیچ که در پشت کیس است را باز کنید. وقتی که پیچ ها را باز کردید میتوانید قسمت بالایی کیس را  با کمی لغزاندن و چپ و راست کردن جدا کنید.

بعد از این کار قسمت چپ را جدا کنید. شما با توجه به عکس میتوانید به راحتی این کار را انجام دهید.
مرحله 3 - بدنه ی بیرونی (ادامه)

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

بدنه همه طرف از کیس را مانند عکس جدا کنید. قسمت جلو دارای چهار زبانه است که برای جدا کردن قسمت جلو باید با فشار به زبانه ها این کار را انجام دهید.
مرحله 4 - سیستم فن ( سیستم خنک کننده)

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

اکثر کامپیوترها دارای 2 فن هستند ؛ یکی فن سیستم و دیگری فن پردازنده که برای کاهش حرارت پردازنده به کار میرود. با جدا کردن فن سیستم شروع می کنیم.

ابتدا فن را از مادربورد جدا کنید و اتصالات را با دنبال کردن سیم ها باز کنید. حالا میتوانید فن را جدا کنید.
مرحله 5 - فن پردازنده

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

حالا که فن سیستم خارج شده است، میتوانید فن پردازنده را جدا کنید؛ فن پردازنده در بالای یک قطعه بزرگ فلزی پره دار قرار دارد. فن پردازنده در مکانی به مادربورد متصل شده که دسترسی به آن مشکل است . اما اگر سیم ها را دنبال کنید به راحتی میتوانید آن را پیدا کنید. بعد از جدا کردن تمام اتصالات چهار پیچ روی فن را باز کرده و فن را جدا کنید.
مرحله 6 - منبع تغذیه

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

منبع تغذیه تمام قدرت دستگاه را مدیریت می کند. منبع تغذیه یک جعبه فلزی بزرگ در قسمت بالای پشت کیس می باشد. کابل برق اصلی نیز به پشت منبع تغذیه متصل است. اولین کاری که باید انجام دهید جداسازی تمام سیم هایی است که به منبع تغذیه متصل است. زمانی که همه اتصالات قطع گردید، چهار پیچ در پشت کیس که منبع تغذیه را نگه داشته باز کنید. و با فشار به منبع تغذیه آن را خارج کنید.
مرحله 7 - درایو سی دی / دی وی دی

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
مرحله 8 - کارت خوان

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

مانند دیگر بخش ها ابتدا کابل را قطع کنید و بعد با باز کردن پیچ ها آن را جدا کنید.
مرحله 9 - هارد دیسک و هارد دیسک قابل حمل

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

برای جدا کردن هارد دیسک ابتدا باید هارد دیسک قابل حمل را جدا کنید. ابتدا تمام اتصالات را قطع کنید ؛ همچنین اتصالات مربوط به مادربورد و هارد درایو را قطع کنید. برای جدا سازی هارد دیسک قابل حمل باید زبانه آن را بکشید ، سپس آن را جدا کنید . سپس چهار پیچ هارد دیسک را باز کرده و سپس با دقت بسیار بدون ضربه زدن آن را خارج کنید ، زیرا بسیار حساس است.
مرحله 10 - کارت های توسعه

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

کارت های توسعه قابلیت های جدیدی به یک کامپیوتر می دهند، و دارا ی نمونه های مختلف میباشد:

بلوتوث

اینترنت بی سیم

اترنت

در بالای هر شکاف کارت توسعه ، تک پیچی وجود دارد. زمانی که پیچ ها را باز کردید، شما با دقت با کشیدن آن ها به سمت بالا میتوانید آن ها را جدا کنید.
مرحله 11 - کابل های مرکز اتصال

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

مرکز اتصال قسمتی از کامپیوتر است که بخش هایی مانند : یو اس بی و میکروفون و هدفون و ... را دارا میباشد.همه کابل ها را از آن جدا کنید ، پس از این کار سیم هایی که به کلید پاور و نور هارد و نور پاور متصل هستند را هم جدا کنید.
مرحله 12 - رم

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

برای جداسازی رم مانند تصویر ، دو زبانه را به سمت پایین فشار دهید و سپس با کشیدن رم به سمت بالا میتوانید آن را جدا کنید.
مرحله 13 - دکمه پاور برق و HDD LED + LED

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

یک بست برای فشرده نگه داشتن سیم ها وجود دارد ، آن را برش دهید و با توجه به تصاویر با فشردن زبانه ها آن را خارج کنید.
مرحله 14 - اتصال مرکز

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر
آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

مانند تصویر تمامی پیچ ها را باز کرده و این قطعه را جدا کنید.
مرحله 15 - مادربورد

آموزش پیاده سازی اجزای یک کامپیوتر

این مادربورد دارای هفت پیچ است که به قاب متصل شده است، باید این پیچ ها را باز کند و سپس آن را جدا کنید.

در تصویر مشاهده می کنید که تمامی قطعات پیاده سازی شده و کار به پایان رسیده است.


نظرات (1)


خانه و خانواده
فنی و تکنولوژی
الکترونیک و رایانه
غذا و آشپزی
هنر
بازی و سرگرمی
کل کاردستی ها
1032
انسان در طول تاریخ خود همواره به مدد ابزارهای ساخت دست خود به حیات خویش ادامه داده است . پس از ماشینی شدن زندگی انسان و ظهور تکنولوژی های مدرن، نه تنها کارهای دستی از بین نرفته اند بلکه هم تراز هنر دارای ارزشی بیشتر گشته اند. در این میان سایت کاردستی در تلاش است تا بتواند بستری باشد برای عرضه و گسترش این آثار دستی.

درباره کاردستی       تبلیغات       ارتباط با ما       همکاری با ما       اخبار       قوانین و مقرارت